Samenspel

Communicatie in dans

 

In het geïmproviseerde samenspel in dans, de 'Instant Composition', gaat het bovenal om communicatie. Communicatie met de andere dansers èn met de toeschouwer. Je laat in je dans je beleving zien; gefocussed en in aandachtige beweging.

Deze groepsimprovisaties beschouwen we als een bewegend kunstwerk, dat we samen ìn het moment creëren. Net als in andere kunstvormen baseren we ons groepswerk o.a. op compositie, timing, vorm en inhoud. We benaderen de dans dan ook als performance; wanneer 'werkt' dans, wanneer is het interessant om naar te kijken?

Diverse oefeningen, spelvormen, reflectie en (individuele) feedback en zorgen ervoor dat je grip krijgt op de situatie.

Door deze kennis en ervaring in de dans te ontwikkelen leert ieder in de groep dezelfde ‘taal’ te spreken. Het bewust worden van wat er in en om je heen gebeurt leidt tot een intuïtief weten, waarmee je ieder moment opnieuw keuzes kan maken in het speelveld. Dat is improvisatie.

Hoewel de individuele dans hier niet de boventoon voert, onderzoeken we wel hoe je je persoonlijke dans kan verrijken. Jouw autonome dans, in duetten, trio’s of een grotere groep.

Samenspel vindt wekelijks plaats op vrijdagochtend. De ochtenden zijn geschikt voor alle niveaus, de ervaring ontwikkel je. Openstaan voor (fysiek) contact en een leergierige houding zijn erg van belang!

 

Vrijdagochtend, wekelijks 10.00 – 11.30 uur

Seizoen: 4 september 2020 t/m 3 juli 2021

Kosten: € 75,- voor een 10-strippenkaart (Een gratis proefles voor nieuwe deelnemers is mogelijk.)