Groepsimprovisaties in dans:

Voeg een speelse groep mensen en een flinke dosis creativiteit bij elkaar en zie wat er spontaan kan ontstaan: een ‘instant composition’.

Deze groepsimprovisaties beschouwen we als een bewegend kunstwerk. Net als in andere kunstvormen baseren we ons groepswerk o.a. op compositie, timing, vorm en inhoud. Door deze kennis en ervaring in de dans te ontwikkelen leert ieder in de groep dezelfde ‘taal’ te spreken. Het bewust worden van wat er in en om je heen gebeurt leidt tot een intuïtief weten waarmee je ieder moment keuzes kan maken in het speelveld. Dat is improvisatie.

We werken als groep naar een geïmproviseerd samenspel, dat van te voren niet bedacht kan worden.

Laat je plannen los en geef je over aan het niet-weten. Stel je open voor verrassende momenten en ontmoetingen in de dans. Van daaruit kan je samen iets nieuws laten groeien.

Deze ochtenden worden opgebouwd met oefeningen en interactie, zodat iedereen zichtbaar en overtuigend durft te bewegen. Jouw autonome dans, in duetten, trio’s of een grotere groep.

Samenspel vindt wekelijks plaats op vrijdagochtend. De ochtenden zijn laagdrempelig, ervaring ontwikkel je.

Openstaan voor contact en een nieuwsgierige houding zijn wel van belang!

 

Vrijdagochtend, wekelijks 10.00 – 11.30 uur

Start: vrijdag 6 september 2019

Kosten: € 75,- voor een 10-strippenkaart (Een proefles à € 7,50 is mogelijk.)